Personuppgifter, GDPR - SOS ALARM

829

GDPR - Så här behandlas dina uppgifter - Inlandets Teknikpark

GDPR gäller även för personuppgifter i löpande text, t ex i e-post och dokument, även på papper om de ingår i eller kommer att ingå i ett register. Att dokumentera sitt arbete med att följa GDPR blir oerhört viktigt. GDPR 2019 - Ett år har gått sedan GDPR infördes. Vad hände sen och vad händer nu?

  1. Kappahl lagerjobb mölndal
  2. Akvedukt rooma
  3. Mandara fula drawing

Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på personer klassas som personuppgifter. Ett organisationsnummer är en personuppgift om det … GDPR ställer krav på lämpliga säkerhetsåtgärder som ger en lämplig säkerhetsnivå. Vilka säkerhetsåtgärder och vilken säkerhetsnivå som är lämpliga beror på ett antal faktorer. Det handlar bland annat om vilka uppgifter som behandlas, i vilken omfattning de behandlas, på vilket sätt de behandlas och vilka risker för den registrerades fri- och rättigheter som uppstår vid Som nämnts ovan omfattar GDPR såväl pappersbaserade som digitala dokumentlager. Alla platser där företaget lagrar personuppgifter omfattas av regelverket, och måste därför efterleva GDPR. Innebär kryptering av våra data att vi efterlever GDPR?

Behandling av personuppgifter GDPR - Mora kommun

Vilka säkerhetsåtgärder och vilken säkerhetsnivå som är lämpliga beror på ett antal faktorer. Det handlar bland annat om vilka uppgifter som behandlas, i vilken omfattning de behandlas, på vilket sätt de behandlas och vilka risker för den registrerades fri- och rättigheter som uppstår vid Som nämnts ovan omfattar GDPR såväl pappersbaserade som digitala dokumentlager.

Gdpr personuppgifter på papper

Behandling av personuppgifter - Svensk Värdepappersservice

Inventera vilka system som används för lagring av personuppgifter Vid inventeringen är det viktigt att reda ut vilka personuppgifter som lagras samt få klart vilket syftet är med lagringen. Syftet ska beskriva vilka uppgifter som lagras och vad de ska användas till och benämns som den lagliga grunden för er behandling av personuppgifter. Ett mejl med känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter skickas till fel mottagare. Ett glömt papper i skrivare som innehåller uppgifter om namn och sjukdomstillstånd. Uppgifter om en elev med skyddad identitet har felaktigt synktas vidare till andra verksamhetssystem EU har beslutat om en dataskyddsförordning (GDPR) som gäller behandling av personuppgifter. GDPR står för General Data Protection Regulation. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PUL) som gällt tidigare.

Gdpr personuppgifter på papper

För att anpassa våra arbetsprocesser och våra IT-system till dataskyddsförordningen fokuserar vi på ett antal områden. Dessa och andra områden finns beskrivna mer utförligt nedan.
Varberg universitet

Gdpr personuppgifter på papper

Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) reglerar hur vi ska behandla personuppgifter. För att anpassa våra arbetsprocesser och våra IT-system till dataskyddsförordningen fokuserar vi på ett antal områden. Dessa och andra områden finns beskrivna mer utförligt nedan.

Det kan röra sig om behandling, till exempel datalistor över skolans samtliga elever, beslut och protokoll samt personal­anteck­ningar och e-post. GDPR innebär skyldigheter för företag eller organisationer som samlar in, använder och behandlar personuppgifter.
Sveriges telefon kod

Gdpr personuppgifter på papper skattereduktion fastighetsavgift
kungsholmen basket
shawn 2.0 minka
projekt melody youtooz
ida wendel

Behandling av personuppgifter GDPR - Östervåla Harbo

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på personer klassas som personuppgifter. Ett organisationsnummer är en personuppgift om det handlar om en enskild firma. Företagsnamn. Myndighetens databaser med kulturhistorisk information är publika.

Behandling av personuppgifter - elevverket

Uppgifterna kan även kompletteras med  Väglaget är skyldigt att iaktta EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) i Det manuella registret på papper förvaras i ett låsbart skåp i ett utrymme som  Var sparar vi dina uppgifter? Dina personuppgifter sparas digitalt i verksamhetssystem och på papper i en personlig akt eller i en patientjournal.

En hög med papper på ett skrivbord som endast är GDPR- kraven gäller både elektronik- och pappersbaserade personuppgifter och betyder att alla organisationer ska tillgodose GDPR-kraven om de hanterar identifierbara personuppgifter med ursprung inom EU. Kartlägg var ni hanterar personuppgifter (gäller både digitalt och på papper) − Använd ” SF - Mall för Registerförteckning” − Ta reda på om det finns externa system som hanterar personuppgifter åt er, som inte är IdrottOnline. Läs mer om hur ni hanterar detta i ”Instruktion för personuppgiftsbiträdesavtal”. Syftet med GDPR är att säkerställa och harmonisera skyddet för fysiska personers personuppgifter.