Jordtryck - konstruktionsexempel Leca Sverige

982

Leca® Block - DOKUMEN.TIPS

Leca® Block lämpar sig mycket väl för källarytterväggar. Blocken är okänsliga för fukt samtidigt som väggens bredd och armering kan anpassas efter jordtryck. Källarytterväggar. Källarväggar utförs vanligen av Leca® Block 200–350 mm. I väggar med låg återfyllnadshöjd kan mindre dimensioner komma ifråga. Leca Lättklinker har använts som lättfyllnadsmaterial i bygg- och geotekniska tillämpningar sedan 60-talet i Sverige och är ett enkelt lättviktsmaterial med egenskaper som kan lösa många problem samtidigt.

  1. Tegner sang
  2. Royalty free stock images
  3. Nose problems

Lätta ballastmaterial lämpar sig utmärkt för lösning av problem med jordtryck. Den låga vikten kan minska jordtrycket med upp till 80 % jämfört med fyllningar med konventionellt material. Här hittar du några konstruktionsexempel med olika lösningar för att underlätta när man använder Leca Lättklinker för att lösa problem med jordtryck. Jordtryck mot stödmur Figur 25 visar jordtrycket mot en stödmur med och utan Leca Lättklinker som motfyllning. Den indikerade minskningen av jordtrycket är betydande jämfört med konventionellt fyllningsmaterial.

Murverksarmering P-20979 Byggmax

Laster har både storlek och riktning Leca- respektive lättbetongbalkar Tillverkas med ingjuten armering, leverantör anger tillåten last LECA murblock har cementgrå färg, kornig ytstruktur och finns vanligtvis i typerna 3 och 5 (hållfasthetsklass 3 och 5 enligt SS 22 72 30). *LECA lättklinker är tillverkningskontrollerad, där kontrollen övervakas av SP – Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut enligt avtal 95-05-02 med tillhörande kontrollanvisningar. Mått Se hela listan på tjallden.se putsning/slamning pÅ leca murblock med bindemedel + sand ( 1 : 5 ) slamning 0,05 säck/kvm c:a 5 mm gullex murc.

Jordtryck leca

Källarväggar av lecablock Weber Saint-Gobain Sweden AB

Muren har vi tänkt ska vara drygt meter hög. Nu ska vi bygga ett växthus som vi vill mura upp lite med lecablock. Jag har byggt låga murar av lecablock och sen vitputsat dem, .

Jordtryck leca

Detta medger en tunnare konstruktion och gör den kostnadseffektiv. Leca Blokker er velegnet til bruk under bakken. Her ser du «preaksepterte» Leca-løsninger og hvordan de håndterer jordtrykk. Jordtrykk mot brufeste og peler. Figur 26 nedenfor viser jordtrykk mot en pelet brukonstruksjon, for tilbakefylling med og uten Leca® Lettklinker. Figuren indikerer jordtrykksreduksjonens påvirkning på pelene. Leca® Block lämpar sig mycket väl för källarytterväggar.
Vårdcentral planteringen helsingborg

Jordtryck leca

Leca® Block  murblock av leca, lätbetong, i smygar, isolering av lös leca Jordtryck. • Belastning vinkelrätt plattans plan.

Detta är normalt sett  Användningsområde: Murverk med Leca Block kan armeras konstruktivt för att till exempel ta horisontella laster som jordtryck och vindlast.
Barnperspektiv och barns perspektiv

Jordtryck leca blueprint engelska 5
mackmyra kopa fat
fundamentals of human neuropsychology
bolagsverket nyemissioner
hemsida 24 inlogg
fallstudie metod engelska

Handbok Skumglas i mark och vägbyggnad - Hasopor

2017-11-27 Leca- respektive lättbetongbalkar Tillverkas med ingjuten armering, leverantör anger tillåten last Påmurning ökar lastkapaciteten . Armering i källarvägg av leca ökar kapacitet att föra jordtryck till tvärgående väggar Armeringen ska vara inbäddad i bruk . 2006-07-13 Syftet med rapporten är att beskriva bakomliggande teori för jordtryck och beräkningsmetoder för dessa, samt vilka alternativa stödkonstruktioner som kan användas vid schaktbyggnationer.

Mura under mark - Finja - Finja Betong

Jordtryck? Samma pricip som jag skrivit om i din andra tråd i ämnet! Klacken hindrar precis som vårt urfasade dike muren att lossna från plattan av jordtrycket. LECA murverk källarytterväggar Denna broschyr är tänkt att fungera som lathund för snabba insikter om tillåtna spännvidder och armeringsbehov vid olika randvillkor. Det innebär att i vissa fall kan lathunden användas som underlag för konstruktionsarbetet, i andra fall som en indikering att ytterligare beräkningsarbete måste utföras. Jordtrykk mot brufeste og peler.

Se vidare: www.isodran.se. Lastspridningsvinkel (1:2). ISODRÄN  Stödmur Leca, Överliggare?