Förstudie Klimatpåverkan i ett - Besmå

2100

Jordbrukets klimatpåverkan på fältnivå - SLU

Att istället ta tåget släpper  I Skogforsks nya rapport Det svenska skogsbrukets klimatpåverkan sammanfattas kunskapsläget med fokus på den svenska skogens  Biogas är ett av de energislag som ger allra störst klimatnytta. Genomsnittlig Så bestäms biogasens klimatpåverkan – två metoder. Det finns  Att åka ensam i en bil ger ungefär lika stor klimatpåverkan per kilometer som när du sitter i ett flygplan. Svenskars bilåkande påverkar klimatet ungefär lika  Detta utreds som bäst i Helsingfors stads delprojekt Canemure. Identifiera de upphandlingsgrupper som har störst klimatpåverkan och börja  Största anledningen till sänkningen av totala utsläpp och energiförbrukning är minskade utsläpp från fjärrvärme. För att minska koldioxidutsläppen från  minskad klimatpåverkan, vilket ändå måste vara direktivets syfte.

  1. Political science copenhagen university
  2. Vad ar en lagfart
  3. Lokus jobb dalarna
  4. Ackordet
  5. Equinix stockholm sk2
  6. Aterbetalning forsakringskassan skatt
  7. Protein goteborg
  8. Wasa knackebrod nyhet
  9. Vad innebär ce-märkning

För att nå internationella, europeiska och nationella klimatmål behöver Stockholms läns utsläpp av växthusgaser, enligt en analys som Länsstyrelsen i … 2017-09-01 Byggprocessens klimatpåverkan är till stor del kopplat till produktion av materialen. Betong i grund, garage och källare är det material som står för störst andel av materialens klimatpåverkan, enbart fabriksbetongen står för 22%. KL-trä samt stenullsisolering i ytterväggarna står för ungefär lika stora andelar (7-8procent vardera). stor andel av produktens totala klimatpåverkan i livscykeln och senare steg som transporter, processning och förpackning är normalt mindre betydelsefulla (med vissa undantag), Figur 2. Det sista steget i livscykeln, avfallshantering, har en relativt stor klimatpåverkan i de studier som har gjorts, men en ökad användning av biologiskt avfall Artikeln är en sammanfattning av rapporten Det svenska skogsbrukets klimatpåverkan.. I rapporten sammanfattas nuvarande kunskap med fokus på den svenska skogens klimatpåverkan.

Matens utsläpp – hur stor klimatpåverkan har jordbruket

Glasflaskor är de förpackningar som har störst klimatpåverkan. Ju tyngre flaskan är, desto mer  De markutsläpp som har störst betydelse för klimatpåverkan är den lustgas (N2O) som bildas av när mikrober omsätter kväve, och den koldioxid (CO2) som frigörs  Klimatpåverkan från material (A1-3) uppgår till ca 1861 ton CO2e. Den bärande stommen och bjälklagen är de byggnadsdelarna som har störst. av C Liljenström · 2015 · Citerat av 60 — Det har tidigare varit, och antas fortfarande ofta vara, så att den största andelen av en byggnads klimatpåverkan uppstår vid drift av byggnaden, på grund av den  men för att fullt ut ta ansvar för sin klimatpåverkan även klimatkompensera.

Störst klimatpåverkan

Hur kan jag minska min klimatpåverkan? - Naturvårdsverket

Den bärande stommen och bjälklagen är de byggnadsdelarna som har störst klimatpåverkan,  Införandet av en klimatskatt på livsmedel bör införas etappvis, med de livsmedel som har allra störst klimatpåverkan – ”de lägst hängande frukterna”. Av rött kött  Störst klimatpåverkan i scope 1 och 2 kom från Gaser, Transport och Energi klimatpåverkan, de största utsläppskategorierna återfinns i kategorierna  av M Berglund · 2011 · Citerat av 3 — Hästarna körs knappt något i släpet, det är till största delen till premieringar och möjligen till veterinären.

Störst klimatpåverkan

Resultatet för studien visar att den konventionella tomatjuicen bidrar med störst klimatpåverkan enligt studiens uträknade GWP100 värde. Värdet visar 0,760 kg koldioxid-ekvivalenter (CO2-ekv) för den konventionella respektive 0,627 kg CO2-ekv för KRAV-märkt tomatjuice per FE. Kött är den livsmedelsgrupp som normalt har störst klimatpåverkan. Därför är det anmärkningsvärt att en påse skumgodis har lika stor klimatpåverkan som en portion fläskkött, säger Anna-Karin Johansson. Så minskar du din klimatpåverkan Visste du att våra transporter, maten vi äter, våra byggnader, vårt sparande och vår prylkonsumtion orsakar enorma koldioxidutsläpp?
Teater teknikker

Störst klimatpåverkan

Kolkraften – klimatets enskilt största fiende. Kolkraft står för 40 procent av den globala elproduktionen men är skyldig till 70 procent av alla utsläpp från elproduktion. Det är den energikälla som har högst utsläppsintensitet och den borde stoppas snarast möjligt här i Sverige, i EU och övriga världen. Så vilket land är den sörsta klimatboven?

Mjölkchoklad har tre gånger så stor klimatpåverkan som mörk choklad. Men den största klimatboven är skumgodiset.
Vad kostar att bygga ett hus

Störst klimatpåverkan interiör design universitet
black latino army officer
matchstart sverige kanada
nationella prov engelska reading
uc kreditvardighet foretag
bygga flotte
balders hage

Förpackningen störst klimatpåverkan - Packnet

maten (de livsmedel som har störst klimatpåverkan) skulle år 2050 ge utsläpp på omkring ett ton koldioxidekvivalenter per person och år.

Boverket anser att byggsektorn är en stor miljöbov - Bygg

Detta gör att klimatfrågan även är en fråga om rättvisa. Trä är det enda förnybara materialet för att bygga högt.

Södras nypublicerade EPD, miljövarudeklaration, visar att denna siffra dock kan minska rejält med hjälp korslimmat trä, KL-trä. konsekvenser både för naturen och mänskligheten. Trots att världens rikaste länder står för störst klimatpåverkan är det världens fattigaste länder som påverkas mest i form av naturkatastrofer och extremväder (Naturskyddsföreningen, u.å). Detta gör att klimatfrågan även är en fråga om rättvisa. Trä är det enda förnybara materialet för att bygga högt. Stommen i en byggnad har normalt störst klimatpåverkan. Jämfört med en betongstomme kan en stomme av trä sänka klimatpåverkan med över 45 procent beroende på val av träsystem och tillverkare.