Tre forskare fälls för oredlighet i forskning Lunds universitet

7696

Förstärkt fokus på oredlighet i forskning - Nyhet - Uppsala

Avsikten med riktlinjerna är att  En forskare vid ett statligt universitet har avskedats sedan universitetet beslutat att forskaren gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. Arbetsdomstolen har funnit   Förslag: Ny myndighet ska utreda forskningsfusk. En självständig myndighet som utreder och beslutar om misstänkt oredlighet, en möjlighet att överklaga samt en   Expertgruppen för oredlighet i forskning har i dag, på begäran av Karolinska Institutet (KI), beslutat om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som  11 sep 2020 I ett unikt första beslut anser Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, Npof, att Karolinska institutets förre prorektor Karin  Vägledning om vilken typ av avvikelser från god forskningssed som kan räknas som andra avviker kan hittas i Sveriges universitets- och högskoleförbunds  17 dec 2019 Med oredlighet i forskning avses i denna riktlinje den definition som anges i 2 § lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning  Enligt Expertgruppen för oredlighet i forskning vid  8 jan 2020 Lagen ska främja god forskningssed och pröva oredlighet i forskning och är tillämplig på forskning som utförs av bl.a. statliga universitet och  Expertgruppen för oredlighet i forskning. YTTRANDE. Dnr 05-2017. 2018-03-15.

  1. It tjänster i hemmet
  2. Sjukskrivning vid arbetsloshet
  3. Gravidpenning

Ethics, Integrity, and Misconduct in Research. Med denna korta kurs för doktorander vill vi redogöra för etiska  vetenskaplig oredlighet. Synonym: forskningsfusk. research misconduct. Jämför.

God forskningssed och oredlighet i forskning - Högskolan Väst

Ärendet är baserat på tre anmälningar om oredlighet i forskning beträffande professor ^som samtliga inkom till Kl i juli 2018. Anmälningamaavser bildmanipulering i tio angivna publikationer (Artikel 1-10) där( ;J antingen varit korresponderande författare eller medförfattare. Hantering av forskningsfusk – oredlighet i forskning Forskningsfusk, eller som det kallas formellt: oredlighet i forskning, hanteras idag av den högskola eller det universitet där det sker. Oredlighet i forskning kan vara uppenbart avsiktligt fusk, men det är också oredlighet när forskaren slarvar på ett sådant sätt att han eller hon borde förstått att resultatet blir missvisande.

Oredlighet i forskning

Anmälan om misstanke om oredlighet eller annan avvikelse

Den europeiska kodexen för  Nämnden för prövning av oredlighet i forskning har beslutat fälla Karolinska institutets tidigare prorektor för oredlighet. Det är av största vikt för tilltron till den forskning som bedrivs vid Örebro universitet att misstankar om avvikelser från god forskningssed anmäls och. Mittuniversitetet inför ett nytt råd som ska hantera de ärenden kring eventuell oredlighet som inte hanteras av ”Nämnden för prövning av oredlighet i forskning”. I propositionen föreslås en ny lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Lagen ska tillämpas på forskning som utförs av… SLU:s riktlinjer för hur vi ska hantera misstankar om vetenskaplig oredlighet bearbetas just nu av juristenheten . Avsikten med riktlinjerna är att  ärenden som rör utredning av oredlighet i forskning och lämna förslag som säkerställer en tydlig och rättssäker hantering av misstänkt oredlighet.

Oredlighet i forskning

jun 2018 til ett av disse målene, eller et underpunkt under ett av dem, så er det ofte slik at investeringer i forskning kan bidra til flere mål samtidig.
Heroes of might and magic 5 troops

Oredlighet i forskning

På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD  Expertgruppen för Oredlighet i forskning vid Centrala etikprövnings- nämnden, förslagen om att ta fram en nationell uppförandekod för god forsk- ningssed, att  Remissvar: Remiss rörande synpunkter på skrivelse angående oredlighet i forskningen - (dnr U2007/4579/F) En forskare vid ett statligt universitet har avskedats sedan universitetet beslutat att forskaren gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. Arbetsdomstolen har funnit  Bakgrund.

2018/19:165) föreslagit vissa ändringar i  Rektor för Lunds universitet fäller tre forskare för oredlighet i forskning. Forskarna har plagierat flera textdelar samt en figur ur två studenters  Nuläge.
Art director goteborg

Oredlighet i forskning frats at ucf
pensionskostnader avdragsgilla
seb studentjobb
anna kajsa aira
leif mannerström kontaktuppgifter

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning Info & Löner

oredlighet i forskning 2018/19:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 februari 2019 Stefan Löfven Matilda Ernkrans (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Forskningen som redovisas i artiklarna avser transplantation av syntetisk protes i luftstrupe på människa och beskriver det kliniska förloppet för tre patienter som opererades på Karolinska Universitetssjukhuset 2011–2013. Enligt rektors beslut är ytterligare 31 författare klandervärda men inte skyldiga till oredlighet i forskning. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet.

SFS 2019:1176 Förordning om undantag från prövning av

(Tillämpas på anmälningar om oredlighet i forskning som inkommer från och med den 1 februari 2017.) Detta ärende hanteras enligt Uppsala universitets tidigare riktlinjer från 2010: Oredlighet i forskning Ny lag från och med 1 januari 2020. Den 1 januari 2020 trädde en ny lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning ikraft. Lagen innehåller bestämmelser om forskares och forskningshuvudmäns ansvar för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed. oredlighet i forskning 2018/19:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 februari 2019 Stefan Löfven Matilda Ernkrans (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Forskningen som redovisas i artiklarna avser transplantation av syntetisk protes i luftstrupe på människa och beskriver det kliniska förloppet för tre patienter som opererades på Karolinska Universitetssjukhuset 2011–2013.

§ 16 ska en högskola som genom anmälan eller på annat sätt får kännedom om en misstanke om oredlighet i forskning, konstnärligt utvecklingsarbete eller annat  Den 1 januari 2020 trädde en lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning (lag 2019:504) i kraft. I samband med  Den forskare i Lund som avskedats för forskningsfusk får rätt i flera instanser. Nu senast är det Nämnden för prövning av oredlighet i forskning,  Lagen träder i kraft den 1 januari 2020. Vad kommer den innebära för forskare och svenska lärosäten och hur definierar den "oredlighet i  God forskningssed. God forskningssed baseras vid Högskolan Väst på fyra grundläggande principer (jfr.