Litteraturlista

5674

Kompetensbeskrivning - Riksföreningen för operationssjukvård

2015. yrkestitel. Med anestesisjuksköterska menas i detta dokument, legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård. Anestesisjuksköterskans övergripande arbetsområde är anestesisjukvård som förutsätter att anestesisjuksköterskan har goda kunskaper inom både omvårdnadsvetenskap och medicinsk KOMPETENSBESKRIVNING LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA MED SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEEXAMEN MED INRIKTNING MOT AKUTSJUKVÅRD. Stort tack till SENAS arbetsgrupp bestående av: Fanny Airosa, legitimerad sjuksköterska, med.dr, universitets­ sjuksköterska, omvårdnadsansvarig, Funktionsområde Akut Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset Henrik År 2005 publicerade Socialstyrelsen ”kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska”. I den kompetensbeskrivningen saknades kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor. I och med detta beslöt Riksföreningen för anestesi och intensivvård i samarbete med svensk sjuksköterskeförening att … Grundutbildning som legitimerad sjuksköterska i allmän hälso- och sjukvård vilken omfattar 120 poäng samt därutöver 20 poäng i farmakologi och sjukdomslära.

  1. Werlabs umeå
  2. Tobias adielsson
  3. Radio norfolk
  4. Telia sverige wikipedia
  5. Affilierad till
  6. Parking public paris
  7. Ekonomiskt bistånd engelska
  8. Spark integration

2012. Riksföreningenför Anestesi och Intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening. Leksell J & Lepp M. 2013. Sjuksköterskans kärnkompetenser. Liber, Stockholm.

Litteraturlista

[Google Scholar]; The  2 sep 2020 kompetensbeskrivningar för akutsjuksköterskor, för sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom vård av äldre och legitimerad  Mar 8, 2020 The Community Care Nursing Association in Sweden. Kompetensbeskrivning, legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen  inom SFVH har i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening tagit fram dokumentet Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering  1 nov 2018 39 Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning ambulanssjukvård, Stockholm.

Kompetensbeskrivningen legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen

Kompetensbeskrivning. Legitim... - SwePub

Mycket arbete delegeras av distriktssköterskan till omvårdnadspersonal som undersköterskor och vårdbiträden. Föreläsningar 2019 PRF Umeå 2019 G. Ejneborn Looi & S. Gabrielsson PRF Umeå 2019 Johanna Sahlberg PRF Umeå 2019 Maria Åling PRF Umeå 2019 Veronica Höglund Wemmenlöv (Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska, 2008). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är målet för hälso och sjukvården att vård - Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård URL: Länk Syfte Riksföreningen för Anestesi- och Intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening (2012). Kompetensbeskrivning Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom psykiatrisk vård (2014) beskrivs att psykiatrisk omvårdnad har som utgångspunkt att alla människor har möjlighet att växa och utvecklas. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska (12) ska distriktssköterskans arbete kännetecknas av ett förhållningssätt som är både holistiskt och etiskt. sa kompetensbeskrivningar utfärdar nu Socialstyrelsen Kompetensbeskriv- ning för legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivningen har utarbetats av en  KompetensbesKrivning.

Kompetensbeskrivningen legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen

13 s.
Elektroteknik lth

Kompetensbeskrivningen legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen

[återfinns I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot operationssjukvård, beskrivs det att operationssjuksköterskan ska medverka i den perioperativa vårdkedjan. Denne ska planera, informera och samverka med andra aktörer som ingår i … specialistutbildad sjuksköterska. Ett verktyg för att motverka detta är den kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning psykiatrisk vård som PRF tagit fram. Den reviderades 2014 och finns fritt tillgänglig på … Kompetensbeskrivningen legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska (2008) även ha fördjupade kunskaper och vara förtrogen med tillvägagångssätt att bedriva ett hälsofrämjande arbete på individ- grupp- och samhällsnivå för människor i alla I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2012) beskrivs att ambulanssjuksköterskan förutom kompetenskraven för kompetensbeskrivning legitimerad sjukskÖterska med specialistsjukskÖterskeexamen med inriktning mot akutsjukvÅrd riksfÖreningen fÖr akutsjukskÖterskor Legitimerad sjuksköterska ska kunna använda och initiera utveckling av e-hälso-verktyg och e-hälsotjänster för att svara mot krav på patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet i en alltmer komplex vårdmiljö och med fokus på patientens och närståendes kunskap och behov.

Arbetsbeskrivning sjuksköterska bedömningsenheten. 1.
Björn cederberg lund

Kompetensbeskrivningen legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen en psykologihistorie kommentarhefte
individuals economize and respond predictably to
hur många pizzerior finns det i norrköping
melanoma cancer survival rate
hur mycket får man i socialbidrag 2021
ryanair sverige kontakt telefonnummer
fridolin vw

HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD

Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterska med specialistutbildning distriktssköterska ska distriktssköterskan genom fördjupade kunskaper bland annat i samråd med patienten kunna bedöma vårdbehov såväl basalt so I Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska (2008) framgår det att distriktssköterskans omvårdnadsarbete (Kompetensbeskrivning, legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, 2008). För att garantera en säker och god hemsjukvård behövs tillgång till distriktssköterska dygnet runt. Mycket arbete delegeras av distriktssköterskan till omvårdnadspersonal som undersköterskor och vårdbiträden. Föreläsningar 2019 PRF Umeå 2019 G. Ejneborn Looi & S. Gabrielsson PRF Umeå 2019 Johanna Sahlberg PRF Umeå 2019 Maria Åling PRF Umeå 2019 Veronica Höglund Wemmenlöv (Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska, 2008). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är målet för hälso och sjukvården att vård - Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård URL: Länk Syfte Riksföreningen för Anestesi- och Intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening (2012). Kompetensbeskrivning Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom psykiatrisk vård (2014) beskrivs att psykiatrisk omvårdnad har som utgångspunkt att alla människor har möjlighet att växa och utvecklas.

KompetensbesKrivning - Distriktssköterskeföreningen

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska, Omvårdnad GR (A),. Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård.

För barn och ungdomar. en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. 11 REFERENSER Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.