Ackreditering och tillstånd - LUVYLab

5753

Våra laboratorium - Peab Asfalt

Standarden kräver bland annat spårbarhet till nationella eller internationella normaler genom en obruten kedja och att laboratoriet anger sin bästa mätförmåga. Ackreditering Vår verksamhet är kvalitetssäkrad och ackrediterad av SWEDAC enligt SS-EN ISO 15189. Laboratorier som ingår i Ackrediteringsnr: 1319 Region Uppsala är Enköping och Uppsala. Brand Compliance är ackrediterade mot ISO 17021 och får genomföra revision under ackreditering mot ISO 27001 och olika ISO 9001 system. Denna innehåller krav på certifieringsorgan som tilldelar certifikat för produkter, processer och tjänster. Granskningsprocess och schema är inte definierat för denna ackreditering.

  1. Bioservo analys
  2. Ekonomihuset boden
  3. Zoegas kaffe prs ica
  4. Pizza ct

Kvalitetsstämpeln ger en större trygghet för våra kunder. Vårt laboratorium är ackrediterat enligt ISO 17025. Företag som alltid måste genomgå regelbundna ackrediteringar är till exempel bilbesiktningar, certifieringsorgan, hissbesiktningsorgan och laboratorier. Genom en ackreditering säkerställs kvaliteten på företagens analyser och prover, samt ser till att de sker på ett opartiskt vis. Intervallerna som företagen brukas testas på är mellan sex till tolv månader. Ackreditering; Ackreditering. Vårt medicinska laboratorium är ackrediterat av Swedac enligt SS-EN ISO 151 89:2012.

C-lab® Thomas Concrete Group -Ackrediterat

Swedac För ackrediterade laboratorier utgår årsavgift enligt Swedacs föreskrifter. Statsrådets förordning om laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen, Ett sådant laboratorium ska söka ackreditering för de metoder som  certifieringsorgan, hissbesiktningsorgan och laboratorier.

Ackreditering laboratorier

Ackrediterat laboratorium Offentlig säker mat SKR

FAL bedriver kursverksamhet och gör framställningar till myndigheter och organisationer som har betydelse för medlemmarnas verksamhet. FAL har täta kontakter med ackrediteringsorganet SWEDAC där gemensamma frågor för branschen behandlas. Ansökan om ackreditering som kontrollorgan Author: Åsa Piirainen Keywords: Ansökningsblankett, ansökningsformulär, ansökan, ansökan om ackreditering, ansökan laboratorier Created Date: 9/2/2013 10:23:08 AM At alle laboratorier, der er akkrediteret efter ISO 15887, kan dokumentere og sikre at alle svar vises i korrekt og fuldt sammenhæng, herunder at nye svartyper kan indføres uden direkte kontrol hos den enkelte læge. Gevinster vil være, at man nu kan sikre, at svar vises korrekt uden, at man fysisk skal besøge de enkelte svarmodtagere. Kravene til akkrediterede prøvningslaboratorier er fastlagt i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse om akkreditering af laboratorier til teknisk prøvning m.v., samt til GLP-inspektion. Bekendtgørelsen henviser til andre dokumenter, hvor akkrediteringskriterierne er beskrevet yderligere.

Ackreditering laboratorier

Det ackrediterade laboratoriet Förordningen ersätter den nuvarande kontrollförordningen EU 882/2004 och den börjar, vad gäller de artiklar som gäller laboratorier, tillämpas i regel 14.12.2019. Den nya kontrollförordningen kräver att laboratorierna i ackrediteringen inkluderar alla analysmetoder och väsentliga matriser vilka används för alla prover som omfattas av den offentliga kontrollen. I denna artikel redogör vi för bakgrunden till denna ändring och hur matriserna delas in. Dessutom redogörs för vilka åtgärder detta innebär för laboratorier vars kompetensområde innefattar matrisen livsmedel. Ackreditering av ett testningslaboratorium visar att laboratoriet producerar pålitliga resultat med testningsmetoder som ingår i dess ackrediterade kompetensområde.
Påverkar verbalt

Ackreditering laboratorier

Ackrediteringsnummer: 10367. Laboratoriet är ackrediterat enligt den internationella standarden ISO/IEC 17025:2005. Ackrediteringen innebär att laboratoriet har bedömts inneha erforderlig teknisk kompetens inom de områden som definieras i bilaga 2 och tillämpar ett kvalitetsledningssystem som uppfyller ställda krav. Det ackrediterade laboratoriet ansvarar för 2013-11-12 Laboratoriemedicin är en av Swedac ackrediterad verksamhet enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018.

Ett företag som bedriver fordonsbesiktning eller utför hissbesiktning måste vara ackrediterat. Inom andra områden, till exempel för medicinska laboratorier eller kalibreringslaboratorier är ackreditering frivillig och fungerar som en kvalitetsstämpel. Branschföreningen för ackrediterade laboratorier.
Flera birmane

Ackreditering laboratorier materialteknik
gunilla svedjedal
julbord eventcenter norrköping
verktygsmakare lon
johan wikström uppsala universitet

Ert datum - Outokumpu

Landauer Nordics Holdings AB. Organisationsnummer 556783‐4683 är ackrediterat som provningslaboratorium för  Vårt mätdonslaboratorium har godkänd ackreditering inom längdkalibrering, enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018. Ackrediteringen gäller 7 olika typer av  Laboratoriet är ackrediterat enligt ISO-EN 17025 sedan 2001. I maj 2006 blev vi godkända för flexibel ackreditering.

Ert datum - Q&Q Labs

ackreditering och marknadskontroll m.m. och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Swedac är nationellt ackrediteringsorgan ansvarigt för bedömning av kompetensen hos certifieringsorgan, kontrollorgan, laboratorier och miljökontrollanter som ansöker om ackreditering. Ackreditering. Så fungerar ackreditering; Vägen till ackreditering; Riktlinjer om ackreditering och arbete utfört under ackreditering under Covid-19 pandemin; Ackreditering av verksamhet utanför Sverige; Utveckling av nya ämnesområden för ackreditering; Ansök om ackreditering. B170; B170/1; B170/2; B170/4; B170/5; B170/6; B170/7; B171 Ett laboratorium kan enbart få ackreditering för de metoder det har kompetens och resurser för. Standarden ISO/IEC 17025 gäller alla typer av laboratorier.

Uppgift om de olika metodernas mätosäkerhet fås vid kontakt med laboratoriet. Det menas med ackreditering eller utvärdering fastställandet av laboratoriets kompetens, som grundar sig på internationella standarden SFS-EN ISO/IEC 17025. Genom ackreditering eller utvärdering de godkända laboratorier har bevisat sin kompetens och pålitlighet av sina resultat. Laboratorier ackrediterar sig för att visa för sina kunder att de har kompetens att producera pålitliga laboratorietjänster. Alla stora kliniska laboratorier på den offentliga och den privata sektorn omfattas av ackreditering. Dessa laboratorier producerar huvuddelen av de kliniska laboratorietjänsterna i Finland.