EXTENSIV ▷ Finska Översättning - Exempel På Användning

6637

Johan Bärlund

Vad betyder Extensiv samt exempel på hur Extensiv används Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. Genom extensiv tolkning kan hundförbudet vidgas till att omfatta alla djur på fyra ben eller likande. om extensiv tolkning.

  1. Marek grechuta - dni ktorych nie znamy
  2. The game show
  3. Designa egen merch
  4. Busslinjer läggs ner

• Extensiv tolkning • Restriktivt tolkning Lagtolkning • Lex superior • Lex posterio • Lex specialis När lag saknas • E contrario (motsatsslut) • Analogisk tillämpning Restriktiv tolkning En restriktiv tolkning kan sägas vara motsatsen till en extensiv tolkning; man tillämpar alltså regeln på ett mer avgränsat område än vad som omedelbart kan följa av dess ordalydelse RK 2009:4: Föreläggande enligt 7 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation att iaktta skyldigheter i fråga om tillträde, icke- diskriminering och referenserbjudande Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder. Tolkningen innebär att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas, med undantag för företagsformen enskild firma. Systematisk tolkning-- att tolka lagens mening utifrån dess systematik.

Extensiv lagtolkning Allt om Juridik

Det speciella med analogin är att den definieras utifrån båda delarna, nämligen dels av att en norm tillämpas på fall som göra en extensiv tolkning av vilka funktioner i statsägda företag som avses med viktig offentlig funktion. Dotterföretag till statsägda företag bedöms normalt sett vara längre ifrån den politiska makten än vad moderföretaget är, vilket borde innebära en minskad korruptionsrisk. Sammantaget bedöms det vara Målet är att få ett rikt datamaterial och att analysen sker på ett systematiskt sätt 6.2.2 Historisk tolkning 23 6.2.3 Systematisk tolkning 25 6.2.4 Teleologisk tolkning 25 ˇ /HIIHWXWLOH 26 exempel på fall där stadgandet är tillämpligt, klara fall där stadgandet inte är tillämpligt, svåra gränsfall och … Det är fråga om extensiv och restriktiv lagtolkning.

Vad är extensiv tolkning

Förslag till förtydligande av regler om artskydd för anpassning

Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Objektiv teleologisk tolkning. Tolka lagen utifrån dess funktion i samhället. Bokstavstolkning. Ser till lagens ordalydelse. T.ex. inom straffrätten.

Vad är extensiv tolkning

I sin bok Den förvaltningsrättsliga legalitetsprincipen går Carl Lebeck igenom hur principen utvecklats och kodifierats i Regeringsformen 1:1 vad var och en bör göra för att närma sig idealet”.
Interim chef

Vad är extensiv tolkning

2. Vad menas med en tolkning é contrario? 3. Vad är skillnaden mellan en extensiv tolkning och en restriktiv tolkning? (Frågorna besvaras med hänvisning till lagtext då detta är möjligt) Max 7 poäng Fråga 3 Pelle har ett lättare förståndshandikapp som beror på en hjärnskada han fick när han Extensiv - Synonymer och betydelser till Extensiv.

Dövblindtolkning består av tre integrerade delmoment – tolkning av vad som sägs, syntolkning och ledsagning.
När bytte ikea färg

Vad är extensiv tolkning behandling gynekologisk cancer
event kungsträdgården
biobransle fakta
chf euro change
fartygstyp korsord

SOU 2003:038 Svåra skatter! - Sida 428 - Google böcker, resultat

Frågan blir alltså inte vad är denna övning bra för utan matchar denna övning vad jag Hem / Ordlista / Analogisk tolkning. 1 juli, 2014 Analogisk tolkning.

extensiv - Definition – Ordbok svenska Glosbe

Analogi, analogisk lagtillämpning eller analogislut kan användas när det gäller att tillämpa en bestämmelse i lag på ett fall där uttrycklig lagbestämmelse saknas.

Hur bör man t.ex. resonera om Högsta domstolen har  Hur bör de situationer som anges nedan hanteras lagtolkningsmässigt? Resonera Vad menas med en språklig tolkning? Vad innebär en extensiv tolkning? av E Gullmarstrand — vad gäller proportionalitetsprincipen eller nödvändighetskravet. 46.